Examensarbete

Jag känner starkt för frågor som rör förståelse, tillgänglighet och användarvänlighet. I mitt examensarbete på språkkonsultprogrammet bestämde jag mig för att kombinera mina primära studieområden – svenska och litteraturvetenskap – och undersökte vad som egentligen sker med en skönlitterär klassiker när den omarbetas till lättläst version. Jag analyserade Vilhelm Mobergs Utvandrarna och gjorde en kombinerad text- och narrativanalys av två utdrag från originalverket (källtexten) och respektive utdrag från den lättlästa omarbetningen (måltexten). Jag kom bland annat fram till att det, även om det är fullt möjligt och också i många fall framgångsrikt att omarbeta en höglitterär roman till lättläst, också försvinner en hel del i översättningen. Det rör framförallt nyanser och tonalitet, men kan i vissa fall också förändra textens innebörd så att handling eller uttryck förändras eller försvinner.

Som metod för textanalysen gjorde jag en transitiv analys, vilken utgår från systemisk-funktionell grammatik. En sådan analys är väldigt effektiv för att få fram just nyans- och betydelsesdrag i texten och vid en jämförande studie av samma text i olika utformning kommer man åt det som känns avvikande, men som annars kan vara svåra att sätta fingret på.

Nedan finner ni texten i sin helhet. Klicka bara på bilden så får ni upp den i PDF i ett nytt fönster!
examensarbetespk-1

Annonser

Författat

Ibland är det kul att vässa pennan och skriva något som kommer inifrån en själv, helt utan högre krav från omvärlden att det ska vara rimligt och hyfsat välskrivet. Om ni klickar på någon av bilderna nedan kommer ni till två texter jag författat: en novell och en essä, som är en del av en essäsamling.

För att komma till novellen:
vadgordunarduarblapdf-1

För att komma till essäsamlingen:
det-flyktiga-medielandskapet-1

Transmedialt

Under hösten 2016 skapade jag tillsammans med min arbetsgrupp en transmedial julkalender som finns på Instagram, Soundcloud, Twitter och olika bloggar. Det resulterade dels i en transmedial produktionsplan, och dels i en faktiskt julkalender som fortfarande finns att beskåda i de olika medierna. Förutom respektive sociala medier-verktyg har InDesign, Photoshop, Audacity, Guitarband, MS Word och ett flertal andra program används för att skapa innehållet till produktionen. Samtligt material är planerat, producerat och publicerat av medlemmar i gruppen.

Att arbeta med en transmedial produktion har varit oerhört roligt och inte minst lärorikt. Jag har fördjupat mina kunskaper i ljudinspelning och -redigering för podcasten #Bergsgatan28 räkning och har också fått en bättre inblick i hur ett projekt inte bara planeras utan också genomförs. Vi som skapat julkalendern #Bergsgatan28 är mycket stolta över vårt arbete och känner alla att vi lärt oss nya saker att plocka med i framtida uppdrag och arbeten.

Följ länkarna i menyn eller klicka på någon av bilderna nedan för att komma till önskad sida.

För att komma till planeringsdokument:
bergsgatan28

För att komma till julkalendern:
bergsgatan28

Novell

Vad gör du när du är blå?

Det här är den första novell jag skrivit och publicerat. Den handlar om de flesta av oss och vår, i många fall, gemensamma nämnare: brustna hjärtan. Men den handlar också om att kunna gå vidare och lägga saker och ting bakom sig. Förutom att ha skrivit texten har jag också layoutat (i Adobe InDesign och Illustrator) och också satt texten till ePub i InDesign. För att underlätta läsningen på webben ligger den som PDF här. Klicka på bilden nedan för att komma till texten i sin helhet!

vadgordunarduarblapdf-1

Strategiskt

För Rädda Barnens räkning plockade jag, tillsammans med mina gruppmedlemmar, fram en kommunikationsplan och innehållsstrategi för Rädda Barnens närvaro i sociala medier. Vår grupp fokuserade främst på tillgänglighet och hur man med små medel skapar såväl identitet i form av inkluderande som varumärkesbyggande i form av vilken information man väljer att publicera i sina sociala medier-kanaler.

Klicka på bilden nedan för att läsa dokumenten i sin helhet.

 

kommunikationsplankatarinamolander-1

Lagligt

Klicka på bilden nedan för att se hur jag och en kursare resonerar kring upphovs- och immaterialrätt i olika frågor. Frågorna gäller såväl problematisering av publicering av bilder som problematik kring PUL (personuppgiftslagen).

upphovsratt

Planerat

Inför lanseringen av den transmediala produktionen #Bergsgatan28 har vi i vår arbetsgrupp plockat fram en produktionsplan. I den beskrivs inte bara karaktärer, deras samspel och den värld de lever i utan det redogörs också för vårt val av medier och hur vi resonerat kring deras respektive möjligheter och grafiska utformning. I kollektivet #Bergsgatan28 bor sex personer som var och en representerar en stereotyp. Fokus har, förutom att föra handlingen framåt, hela tiden legat på att skapa så genuina och trovärdiga karaktärer som möjligt utan att för den sakens skull frånta fokus från dess något överdrivna form. Vi utgick i huvudsak från två stereotypa sammanhang: amerikanska sitcoms och svenska stereotyper. Det har mynnat ut i svartklubbsdrottningen Fanny, mammiga Anna, modebloggaren Nillan, hippieveganen Maya, smålandsköttisen Ella och min karaktär: den mansplainande hipstern David.

För att läsa mer om produktionen, klicka på bilden nedan. PDF:en öppnas i ett nytt fönster.

bergsgatan28

Julkalender

Som en del av kursen Att skriva och publicera i digitala medier vid Malmö Högskola skapade jag, tillsammans med min grupp, en transmedial julkalender som publicerades mellan den första och tjugofjärde december 2016. Kalendern utspelar sig i ett kollektiv på Möllan i Malmö där sex olika karaktärer bor. Min karaktär heter David Isaksson och finns på Instagram och Soundcloud. Samtliga inlägg på Instagram hittas under hashtaggen #Bergsgatan28, vilket också är titeln på produktionen.

Produktionen bygger till stor del på stereotyper och livet kring stadsdelen Möllan, men behandlar också större samhällsfrågor som till exempel köttkonsumtion, konfektionskonsumtion, litteratur och hur relationer skapas och ändras i takt med att sex till en början totalt olika personer av olika anledningar tvingas bo ihop. Produktionen utgår i första hand från Instagram. Varje karaktär har förutom Instagram också ytterligare ett socialt medium, och samtliga finns länkade på respektive karaktärs Instagramkonto. Klicka på Instagramlogon nedan för att komma till den samlade produktionen på Instagram:

instagramlogo

 

På Soundcloud har min karaktär publicerat en podcast i fyra delar. Jag har skrivit manus, producerat och spelat rollen som Elsa. Klicka på bilden nedan för att komma till podcasten på Soundcloud:

bergsgatan28

Essäsamling: Det flyktiga medielandskapet

Som en del av kursen Att skriva och publicera i digitala medier vid Malmö Högskola skrev jag tillsammans med mina gruppmedlemmar vars en essä med temat Det flyktiga medielandskapet. Mitt bidrag var en text om den fysiska bokens – kodexens – varaktighet titulerad Digitala medier och framtidens Codex Gigas. Temat för essäsamlingen är hur vi ser på texter, böcker och skrivande – från det att Gutenberg tog Europa med storm med sin tryckpress ända fram till idag då vi ställer oss frågor om integritet och huruvida en stark närvaro i digitala medier är positivt eller negativt.

Essäsamlingen är satt av mig i Adobe InDesign. Klicka på bilden nedan så kommer du till våra texter!

det-flyktiga-medielandskapet-1